BENZER ÖNERİLER
GARANTİ YATIRIM

GARANTİ YATIRIM / RAPOR / 17 Kasım 09:00

Doğuş otomotiv hisse analizi

Doğuş Otomotiv (DOAS, EP, Fiyat:8.68TL, Piyasa Değeri TL1,910mn Hedef Fiyat: 9.40TL) 3Ç17 finansal sonuçlarında 73mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa beklentisi ve bizim beklentimizin oldukça üstündedir. Bu dönemde faaliyet karlılığı da güçlü gelmiş brüt kar marjı %10.6 gelirken, ürün miksi ve/veya ortalama fiyat artışları şirketin güçlü brüt kar kaydetmesini sağlamıştır.

Bu dönemde şirketin maliyet odağı devam etmiş ve operasyonel giderler de kontrol altına alınmıştır. Doğuş Otomotiv bu çeyrekte personel sayısında 22 kişi, azalmaya gitmiştir. Operasyonel giderlerin satışlara oranı 3Ç17’de %6.3 olarak gerçekleşerek yıllık 0.9puan düşmüştür. Doğuş Otomotiv’in 2.49 milyar TL’lik net borç pozisyonu yüksek faiz gideri yaratmaktadır. Şirket bu dönemde 83mn TL çoğunluğu faiz gideri olan finansal gider kaydetmiştir. Bu dönemde iştiraklerden elde edilen TL20mn gelir de net karı desteklemiştir.

Operasyonel tarafta FVAÖK 164mn TL olmuş, beklentilerin %55 üstünde gerçekleşmiştir. FVAÖK marjıysa bu dönemde %5 olmuştur. Bu 1Ç15’ten beri görmediğimiz bir seviyedir. 3Ç17’de, iç pazar yıllık %13 artmış, Dogus Otomotiv’in satış hacmi ise aynı dönemde 10% daralmıştır. Şirketin toplam pazar payı bu dönemde yıllık 4.8 puan düşerek %19.3 olarak gerçekleşmiştir. Net kar ve operasyonel kar beklentilerin çok üstünde gelmiştir. Bu yüzden sonuçların hisse etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz. (Olumlu)

SON HİSSE ÖNERİLERİ